PHỤC VỤ CNXH VÀ BÁNH TRUNG THU BẢO PHƯƠNG

[PHỤC VỤ CNXH VÀ BÁNH TRUNG THU BẢO PHƯƠNG] Dịch vụ ở Hà Nội còn mang nặng di sản của thời kinh tế bao cấp, bạn có thể thấy điều này rất rõ khi đi ăn quán. Những ai từ miền Nam ra ban đầu sẽ cảm thấy khó chịu.

Bánh trung thu Bảo Phương là một ví dụ trong hàng loạt. Tiệm được mở vào 1954 trong giai đoạn đói khổ sau khi đất nước bị chia đôi và miền Bắc áp dụng mô hình kinh tế tập trung. Chuyện kể là lúc đó nguyên cả thành phố chỉ có vài chỗ được bán bánh dưới sự kiểm soát mậu dịch của nhà nước. Cho nên nó được nhiều người biết đến, tương tự như Kem Tràng Tiền, cũng từ giai đoạn này mà phát triển.

Mặc dù không có gì đặc sắc nhưng vì độc quyền nên dần trở nên nổi tiếng. Chất lượng thì thấp, thái độ hách dịch, cách quản lý lộn xộn và phục vụ kém. Nhìn hàng người đứng xếp hàng mà chỉ thấy vừa mắc cười vừa tội.

Ở trong miền Nam thì có quá nhiều tiệm bánh trung thu chất lượng tốt hơn nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy cảnh này. Thời gì rồi mà còn giao dịch bằng tiền mặt rồi bắt khách đứng mòn mỏi để mua. Không những vậy còn chiếm một dãy phố. Nó chỉ cho thấy sự mất trật tự.

Nhưng vì sống dưới CNXH quá lâu cho nên người dân Hà Nội coi là bình thường. Năm nào cũng có hiện tượng xếp hàng này để mua nhưng họ không chịu hỏi vì sao. Nếu ở trong Sài Gòn thì có lẽ tiệm Bảo Phương sẽ trở nên lu mờ hoặc dẹp tiệm từ lâu vì không ai chấp nhận thái độ phục vụ khinh thường như vậy. [29.9.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

bao-Phuong