NGÀY XƯA ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

[NGÀY XƯA ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ] Có cháu trai nói với ông nó, “Thanh niên bây giờ hèn nhát quá, ai cũng trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Không như ông ngày xưa, xung phong tham chiến giải phóng đất nước. Ông hồi đó có yêu nước không?” Nghe xong ông ta cáu và phán, “Yêu cái đầu b*ồi. Không tự nguyện thì tụi nó cũng bắt đi. Ngoan cố thì nó cắt hộ khẩu và sổ gạo thì cả nhà có mà chết đói.” [02.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

nghia-Vu