MIỀN TRUNG BỊ BÃO, SAO HỌ KHÔNG CHẠY

[MIỀN TRUNG BỊ BÃO, SAO HỌ KHÔNG CHẠY] Tôi luôn tò mò về điều này, đó là vì sao người miền Trung khi bị bão thì không chạy ra di tản đâu đó xa xa. Tìm hoài không ra câu trả lời, cho đến khi hỏi một bạn Quảng Nam thì ra lẽ.

Ở nước văn minh có bảo hiểm và trợ cấp. Nên bị thiên tai thì người ta bỏ của chạy lấy người. Vì không mất mát gì và không chết đói. Chính phủ sẽ lo y tế, nhà ở, tiền ăn và học phí.

Còn người miền Trung phải tự lo hết. Làm cả năm nhưng mất sạch vào mùa bão. Cho nên họ không đi xa mà ở lại để bảo vệ tài sản.

Đó không phải là tất cả nhưng ít nhiều giải thích vì sao người ta vẫn bám trụ ở lại, vì nếu ra đi thì họ trắng tay. [11.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

mien-Trung-Ra-Di