LÀM Đ* THỜI NGỤY VÀ CNXH

[LÀM Đ* THỜI NGỤY VÀ CNXH] Bình luận thú vị nên làm tấm hình so sánh chút. Việt Nam bây giờ quá nổi tiếng rồi. Thời Ngụy sao bằng CHXHCNVN. [05.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

banDAm