KHẢO SÁT: 89% NGƯỜI VIỆT SẴN LÒNG CHIẾN ĐẤU VÌ TỔ QUỐC – DÂN HÈN CHẾT MẸ RA

[KHẢO SÁT: 89% NGƯỜI VIỆT SẴN LÒNG CHIẾN ĐẤU VÌ TỔ QUỐC – DÂN HÈN CHẾT MẸ RA] Không hiểu Gallup thực hiện cuộc khảo sát kiểu gì mà ra kết quả như sau. Câu hỏi là “Bạn có sẵn lòng chiến đấu vì tổ quốc không?” Đây là kết quả.

  1. Việt Nam – 89%
  2. Trung Quốc – 71%
  3. Hong Kong – 23%
  4. Japan – 11%

Ở khu bạn sống thì thế nào tôi không rõ. Chứ xóm tôi mỗi lần đến đợt xét tuyển Nghĩa Vụ Quân Sự (NVQS) thì cha mẹ đua nhau lót tiền để cho con khỏi đi. Nhà có điều kiện thì cho con đi du học, còn không thì đưa cán bộ tiền để lách né.

Dân Việt Nam bây giờ rất hèn, cho nên con số 89% sẵn lòng hy sinh kia chỉ có thể là phịa. Giờ ai mà rảnh hy sinh cho cái xứ này. [27.9.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

89