DU HỌC SINH NÊN VỀ HAY Ở

[DU HỌC SINH NÊN VỀ HAY Ở] Nếu trách du học sinh không về thì mấy bạn tỉnh lẻ lên Hà Nội Nội hay Sài Gòn học rồi có về quê không? Chắc không. Thời thế giới phẳng, sống ở đâu cũng có thể đóng góp được. Việt Nam mất 20 nhà vô địch olympia nhưng sau này có 20 Việt Kiều thành đạt. Đó là thành công rồi. Đừng quan trọng họ sống ở đâu, quan trọng là làm được gì. [22.9.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

duHocVe