ĐỊA CHỈ XỨ TƯ BẢN SO VỚI CHXHCN VIỆT NAM

[ĐỊA CHỈ XỨ TƯ BẢN SO VỚI CHXHCN VIỆT NAM] Bạn có thể đánh giá trình độ quy hoạch và văn minh của một quốc gia bằng cách nhìn địa chỉ ở đó. Nếu phát triển có tầm nhìn và bài bản thì địa chỉ thường rất đơn giản.

Sau đây là ví dụ.

  1. Ở Australia – 69 John Street, Cabramatta NSW 2166, Australia.
  2. Ở Mỹ – 518 West Magnolia Avenue Auburn, Alabama 36832-4501, United States
  3. Ở Pháp – 2 Rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France

Còn đây là một địa chỉ ở Việt Nam.

“1806/127/2/6/15/48/2A, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”

Thực tế thì không phải chỗ nào cũng vậy nhưng mức độ phức tạp cũng tương tự. Hệ thống hành chính rất rườm rà. Mỗi lần ghi địa chỉ rất mệt. Trình độ bần nông. [26.9.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

compare-Add