DÂN TỘC TÍNH MÙA BÃO LỤT – SIÊNG NĂNG, CẦN CÙ, LƯỜI VÀ HÁM NHẬU

[DÂN TỘC TÍNH MÙA BÃO LỤT – SIÊNG NĂNG, CẦN CÙ, LƯỜI VÀ HÁM NHẬU] Tôi luôn cho rằng dân tộc chúng ta có vấn đề về tư duy. Siêng năng có, cần cù có. Nhưng làm biếng và thụ động. Không những vậy mà còn thơ ơ vô cảm. Cho nên ngay cả khi bị lũ lụt cũng không quên nhậu để quên đời. Luôn lạc quan yêu đời bất chấp vấn đề. Nào, một hai ba dzô. [10.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

mien-Trung-Nhau