CỔNG CHÀO – NƯỚC TỰ DO SO VỚI CHXHCN VIỆT NAM

[CỔNG CHÀO – NƯỚC TỰ DO SO VỚI CHXHCN VIỆT NAM] Có một nét văn hóa ở nước mình mà tôi chưa thấy ở đâu khác. Đó là cái cổng chào thường được xây rất hoành tráng dù là ở thị trấn, huyện hay tỉnh. Còn ở nước khác người ta chỉ để cái bảng có chữ “Welcome và tên vùng.” Thực sự không hiểu được logic. Nó chỉ cho thấy sự bần nông trong suy nghĩ, thật lãng phí. [25.9.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

signs