BẮC KỲ ĐÔNG DÂN HƠN NAM KỲ

[BẮC KỲ ĐÔNG DÂN HƠN NAM KỲ] Tỷ lệ sinh sản ở Sài Gòn chỉ 1.3 và dân Nam Kỳ ngày càng ít. Nhưng tổng dân số thì tăng chóng mặt. Nguyên nhân là xu hướng nhập cư Bắc Kỳ và họ rất siêng đẻ, nhà nào cũng ít nhất 2-3 con. Chỉ tầm một thế hệ nữa thì dân số Bắc Kỳ sẽ đông hơn Nam Kỳ. Chỉ có một cách để cân bằng dân số vùng miền lại. Đó là phụ nữ Nam Kỳ phải đẻ ít nhất 2 con/cặp. [28.9.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

quote