BÀ TÂN VLOG VÀ DÂN TRÍ

[BÀ TÂN VLOG VÀ DÂN TRÍ] Nhiều lúc suy nghĩ hoài cũng không hiểu vì sao Bà Tân Vlog lại thành công. Nếu bạn cho người nước ngoài xem nội dung thì chắc họ tưởng mình điên chứ đừng nói gì đây là một kênh triệu view. Nó chỉ cho thấy dân trí nơi này quá thấp nên có nền tảng để những nội dung vô bổ lên ngôi. Coi xong chẳng hiểu gì, không học được gì mà còn cảm thấy giảm IQ. Nhưng đây là Việt Nam nên họ thành công.

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.

Cho nên Bà Tân Vlog dễ thành công. [08.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

ba-Tan-Vlog