SỐ NGƯỜI TỪ BỎ VÀ NHẬP TỊCH MỸ MỖI NĂM

[SỐ NGƯỜI TỪ BỎ VÀ NHẬP TỊCH MỸ MỖI NĂM] Mỗi năm theo ước tính có tầm 3,000-5,000 người từ bỏ quốc tịch Mỹ vì nhiều lý do. Đứng đầu là quốc gia sở tại không cho song tịch, vì công việc hoặc thuế.

Đọc tiêu đề thì bạn nghĩ rằng đang có xu hướng tiêu cực. Nhưng con số còn lại là 707,000 người nhập tịch Mỹ năm 2019 vừa rồi làm lu mờ số đầu tiên. 5,000 kia chỉ chiếm tầm 0.7%, quá nhỏ. Coi tấm ảnh để thấy mức độ chênh lệch. [11.8.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

citi