SỐ NGƯỜI NHẬP VÀ BỎ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

[SỐ NGƯỜI NHẬP VÀ BỎ QUỐC TỊCH VIỆT NAM] Dù không phải là số liệu mới nhưng nó thể hiện xu hướng không cũ. Năm 2018, có 45 đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, trong khi lại có đến 4,481 đơn xin bỏ. Sự chênh lệch gấp 100 lần. Nghĩa là cứ mỗi người nhập tịch Việt Nam thì có 100 người bỏ.

Nguyên nhân chính là họ nhập cư sang nước khác không cho song tịch, cho nên phải bỏ. Nhưng nó cho thấy nguyện vọng xuất ngoại của người Việt chưa bao giờ thấp. Vì sao họ lại từ bỏ quê hương để ra đi, quá nhiều lý do. Hãy tự hỏi. [12.8.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

qt-vn