ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM KHÔNG DẠY MARX LENIN

[ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM KHÔNG DẠY MARX LENIN] Vì hệ thống giáo dục hiện tại quá thối nát cho nên mới đẻ ra một ngành mới, “đại học quốc tế,” để đáp ứng nhu cầu trốn chạy của nhiều phụ huynh và thanh niên.

Sau đây là danh sách các trường đại học hiện tại ở Việt Nam theo chương trình quốc tế và không có hai thứ ai cũng ghét, Đoàn Viên và Marx-Lenin.

  1. RMIT University.
  2. Fulbright University.
  3. British Vietnam University.
  4. Viet German University.
  5. Viet French University.
  6. The American University in Vietnam.
  7. Swinburne University Vietnam.
  8. VinUniversity.
  9. University of Greenwich.

Rào cản duy nhất là học phí hơi cao. Trung bình $10,000 (200 triệu VND) mỗi năm. Cho nên chỉ số ít gia đình mới có đủ khả năng tài chính để đóng. [30.8.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

khong-marx