CHUYỆN TRỢ CẤP MÙA COVID-19

[CHUYỆN TRỢ CẤP MÙA COVID-19] Có anh Mỹ, Úc, Đức, Canada và Việt Nam đi nhậu mùa COVID-19. Cả 5 đều thất nghiệp nên đành lôi chuyện trợ cấp ra nói.

  • Anh Mỹ: “Mình nhận $1,200 tiền hoàn thuế.”
  • Anh Úc: “Thất nghiệp được $2,000/tháng, tùy gia cảnh. Y tế miễn.”
  • Anh Đức: “Thất nghiệp được 60% lương. Điện, nước và y tế miễn hoặc giảm.”
  • Anh Canada: “Mình nhận $2,000 mỗi tháng kèm nhiều phúc lợi khác.”
  • Anh Việt Nam nghe xong phán: “Mình đang ăn mì gói. Chút lên Facebook “Tự Hào Việt Nam” và “Việt Nam Cố Lên” tiếp.”

Không còn bàn cãi gì nữa. Việt Nam là đất nước đáng sống nhất. [06.8.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tro-cap-covid