THỦ TƯỚNG AUSTRALIA KÊU NGƯỜI DÂN ĐEO KHẨU TRANG

[THỦ TƯỚNG AUSTRALIA KÊU NGƯỜI DÂN ĐEO KHẨU TRANG] Tranh dịp được nghỉ vài ngày, thủ tướng Australia, ông Scott Morrison, về Sydney để mua đồ. Mặc bộ quần áo bình thường, tự lái xe riêng và không có vệ sĩ hộ tống, ông ta trông giống như bao người khác.

Tận dụng cơ hội, ông ta chụp tấm tự sướng trong xe rồi lên mạng xã hội nhắn như sau.

“Had to pop out to pick up a few things here in Sydney, so followed the NSW Premier’s advice announced earlier today (and put a mask on in the car before heading into the shops). Protects others you come in contact with in enclosed areas, in particular the retail salespeople just doing their jobs. Not a lot to ask. All in this together.”

[DỊCH: “Tôi phải đi mua vài thứ ở Sydney, nên nghe lời khuyên của thủ hiến bang NSW nói sáng nay và đeo khẩu trang trong xe trước khi vào cửa hàng. Làm vậy để bảo vệ những người khác bạn tương tác trong khu vực đó, nhất là những nhân viên bán hàng đang làm việc của họ. Điều này không đòi hỏi quá nhiều. Chúng ta nên góp sức.”]

Thật dễ thương và giản dị. Không cần chỉ thị, chẳng cần hô hào hay tỏ vẻ quyền lực. Ông ta đã chinh phục người khác bằng hành động. Các lãnh đạo khác nên học hỏi. Bài học nhân văn từ xứ Koala. Thật xinh, tôi ưng. [02.8.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Copy-of-Copy-of-temp1