COVID-19 VÀ PHÂN BIỆT – QUÁN MÌ CẤM NGƯỜI ĐÀ NẴNG

[COVID-19 VÀ PHÂN BIỆT – QUÁN MÌ CẤM NGƯỜI ĐÀ NẴNG] Trình độ dân trí được thể hiện khi có khủng hoảng. Chỉ cần nhìn cách con người đối xử, chúng ta thấy mức độ văn minh.

Đà Nẵng đang gặp dịch và tạm cách ly 14 ngày. Thế là một số người bắt đầu kỳ thị. Ví dụ điển hình là quán mì cay này. Trưng nguyên bảng ghi “Nếu là người Đà Nẵng hoặc từ Đà Nẵng về trong 7 ngày qua. Vui lòng không vào quán.”

Còn gì đần độn hơn.

  1. Việc phong tỏa và kiểm soát dịch thuộc cơ quan nhà nước chứ không phải tư nhân.
  2. Giờ một người Đà Nẵng sống xa quê lâu năm cũng bị cấm sao?
  3. Cấm đối tượng nào cũng là phân biệt. Phạm pháp rõ ràng.
  4. Làm sao để phân biệt ai từ Đà Nẵng về hay không. Bạn sẽ đi hỏi từng người một?

Chưa gì mà chúng ta đã tự kỳ thị lẫn nhau và phân biệt. Cần gì địch thủ khi đồng bào tự dìm hàng nhau. Người chủ quán ăn này đáng bị lên án. Xấu hổ.

Đà Nẵng đã góp phần tạo hình ảnh cho cả nước trong suốt năm tháng qua. Bây giờ là lúc chúng ta giúp lại. [29.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

phan-biet