TIỀN CỨU TRỢ 62,000 TỶ, CHỪNG NÀO DÂN NHẬN ĐƯỢC

[TIỀN CỨU TRỢ 62,000 TỶ, CHỪNG NÀO DÂN NHẬN ĐƯỢC] Đã hơn 3 tháng kể từ khi chính phủ công bố gói cứu trợ COVID-19 trị giá 62,000 tỷ VND. Tuy nhiên đến bây giờ dân thất nghiệp vẫn chưa nhận được và doanh nghiệp phá sản không được hỗ trợ.

Câu này khó quá nên tôi dành cho Tifosi, Vietnam Projects Construction và ComCom trả lời. [26.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

skee