NGƯỜI VIỆT NAM KHÔN VẶT – TRÀ SỮA CÔNG CHA

[NGƯỜI VIỆT NAM KHÔN VẶT – TRÀ SỮA CÔNG CHA] Quan sát và tìm hiểu con người Việt Nam lâu, tôi luôn giữ quan điểm và khẳng định rằng chúng ta đa số khôn vặt nhưng cứ nghĩ mình thông minh.

Sau đây là ví dụ. Gong Cha tiên phong cho phong trào trà sữa sạch ở Việt Nam. Vì quá thành công nên bị sao chép thương hiệu thành những tên sau.

 1. Công Cha.
 2. Contra.
 3. Tosucha.
 4. Mecha.
 5. Gong Má.
 6. Kococha.
 7. Tang Cha.
 8. Chiem Cha.
 9. Banoi Cha.
 10. Thoy Di Cha.
 11. Utcha.
 12. Chetcha.

Thấy chưa. Rõ ràng là vậy. Thay vì động não sáng tạo để tìm thương hiệu và nét riêng thì phần đông chỉ muốn đi tắt rồi tự vỗ ngực cho rằng ra đây là người vĩ đại. [28.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tra-sua