ĐÀ NẴNG TOANG VÌ COVID-19

[ĐÀ NẴNG TOANG VÌ COVID-19] Không biết nói gì. Gửi lời đến thành phố Búa yêu nhất. Cuối năm ra chơi. Ôi mấy em gái sông Hàn. [28.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Untitled-Artwork-5