THẰNG NÀO ĐÁNH TAO – VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

[THẰNG NÀO ĐÁNH TAO – VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI] Đây là tấm vẽ đầu tiên, đề nghị chê nhẹ nhẹ để tác giả không cảm thấy tổn thương mà tiếp tục.

  • Mỹ: “Thằng nào đánh tao, tao sẽ đập thằng đó.”
  • Anh: “Mỹ đánh thằng nào, tao sẽ đánh thằng đó.”
  • Pháp: “Thằng nào đánh tao, tao sẽ cầu cứu tụi Anh.”
  • Hàn Quốc: “Thằng nào đánh tao, tao sẽ tập trận với Mỹ.”
  • Trung Quốc: “Thằng nào đánh tao, tao sẽ kêu dân quậy ở đó.”
  • Việt Nam: “Thằng nào đánh tao, tao sẽ “Vô cùng quan ngại.””

Tôi thì rất sợ phản ứng của cường quốc CHXHCN Việt Nam. Luôn cứng rắn trước sự bành trướng. Muôn năm. [15.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

IMG-0108