ONLINE TO MỒM, NGOÀI ĐỜI NHƯ CÚN

[ONLINE TO MỒM, NGOÀI ĐỜI NHƯ CÚN] Có bạn đọc gửi mình tấm ảnh những thành phần cực đoan ghét Ku Búa tới mức lập nguyên bài để chửi. Nó cũng công khai, bạn gõ “Ku Búa” trong ô tìm kiếm là ra ngay. Những bình luận bao gồm “Thằng này là ai,” “Nhà nó ở đâu” và “Tao mà gặp nó ngoài đời thì….”

Nhìn mà chỉ biết cười. Mỗi ngày đọc hơn cả trăm bình luận tương tự, chẳng có gì mới.

Gõ phím giao lưu với nhiều người online ở ngoài đời thì bạn sẽ nhận ra những điều sau.

  1. Cách con người thể hiện bằng bàn phím khác với cách nói chuyện ngoài đời. Đa số trên mạng thì chửi bới to mồm thấy ghê. Còn ngoài đời thì ngoan còn hơn cún. Trước đây mình cũng gặp vài đứa anti thông qua người bạn biết cả hai. Nó giống như hai phiên bản khác nhau vậy.
  2. Đa số dân Việt Nam sống trong sự bất mãn, nên dồn hết cảm xúc mình lên Facebook. Nghĩ nó là thật cũng như coi Trấn Thành và tin vào chân lý tình yêu.
  3. Vì ở ngoài đời không thể làm gì cho nên họ mượn online để bày tỏ. Nhưng sau khi tắt màn hình thì đâu lại vào đấy. Gọi là sống ảo đó.

Cho nên gặp mấy đứa chửi bới thì coi là giải trí. Trên không gian ảo thì to mồm chửi chứ ở ngoài đời thì xinh dễ thương hơn mèo. Gặp công an là teo lại rồi, làm được gì hơn. Ai làm gì được mình, dám chết liền.

Đúng không nè. Bớt sân si thì cuộc sống sẽ đẹp hơn nhiều. [24.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

song-ao