NƯỚC NGOÀI SANG VIỆT NAM LÀM ĂN, VIỆT NAM ĐI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG

[NƯỚC NGOÀI SANG VIỆT NAM LÀM ĂN, VIỆT NAM ĐI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG] Mình mới coi vài vlog của một anh bạn trẻ mới đi Xuất Khẩu Lao Động (XKLĐ) về.

Anh ta đi du lịch đó đây trong nước và thấy cuộc sống thoải mái. Anh ta gặp người Nhật và Tây đến đây đầu tư và sinh sống dài hạn. “Việt Nam có nhiều cơ hội,” “Đồ ăn Việt Nam ngon,” “Cảnh Việt Nam đẹp” và “Ngày càng nhiều người nước ngoài tới.”

Nhưng éo leo thay là trong một clip khác, anh ta lại than rằng “Lương ở Việt Nam thấp quá” và chuẩn bị chờ đợt để đi XKLĐ sang Nhật lần nữa.

Vừa buồn vừa mắc cười. Nơi này chỉ đẹp nếu bạn có tiền thôi. [24.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

xkld2