NAS DAILY TUYÊN TRUYỀN – SÀI GÒN THÀNH HỒ CHÍ MINH

[NAS DAILY TUYÊN TRUYỀN – SÀI GÒN THÀNH HỒ CHÍ MINH] Trong một clip gần đây tên “How I lost my name” (Tôi đã làm mất tên bằng cách nào), Nas Daily đã kể lại cách các quốc gia đã bị gọi nhầm tên. Ví dụ, người Anh trước đây gọi Sri Lanka là Ceylon, nhưng người dân địa phương đã đổi lại.

Nhưng trong tầm 10 giây ngắn gọn, anh ta đã nhắc đến Việt Nam. “Ở Việt Nam, người dân đã đổi tên thành phố tên Sài Gòn thành Hồ Chí Minh.” Sau đó là hình ảnh nhiều bạn trẻ ngồi lại cùng hô “Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam.”

Nhưng điều anh ta không nói là nó được đổi tên sau khi phe Bắc Việt chiếm miền Nam và muốn để lại dấu ấn lịch sử. Nên họ xóa tên Sài Gòn và đổi thành Hồ Chí Minh. Nếu không hiểu biết thì nhiều người nước ngoài khi coi sẽ nghĩ người Việt Nam muốn như vậy và hài lòng với quyết định đó.

Lỗi ở đây không phải của anh ta. Nas Daily chỉ làm truyền thông dựa trên những nguồn có sẵn. Đáng buồn thay là khi đề cập đến Việt Nam, anh ta chỉ hỏi những bạn trẻ bị tẩy não và có quan điểm thân thiện với chính quyền hiện tại.

Điều này làm nhiều người coi hoài nghi về mức độ chính xác của các nội dung khác. [20.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

saigon