CON RỐI CHÍNH TRỊ – SUY NGẪM VỀ DƯƠNG TRUNG QUỐC

[CON RỐI CHÍNH TRỊ – SUY NGẪM VỀ DƯƠNG TRUNG QUỐC] Mỗi lần có một sự kiện nào đó làm dân phẫn nộ, ngoài việc dắt mũi dư luận bằng những thứ phù phiếm thì chính quyền còn áp dụng một hình thức trấn an khác. Bằng cách cử một người trong cuộc đóng kịch và đọc nội dung đã được soạn sẵn, họ khiến dân chúng nghĩ rằng vẫn còn lòng yêu nước và tia hy vọng cho sự đổi mới. Nhưng sau đó thì mọi thứ lại đâu vào đó.

Tôi gọi đó là “Con Rối Chính Trị” hoặc “Chính Khách Bù Nhìn.”

Nếu phải lấy một ví dụ thì có lẽ sẽ là Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc Hội cho Tỉnh Đồng Nai. Sau đây là vài trong những phát ngôn đi sâu vào lòng người của ông.

  1. “Sao báo cáo trước quốc hội lại phải né tránh tên gọi Trung Quốc?”
  2. “Đảng và Nhà nước ta nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng.”
  3. “Sau này, con cháu chúng ta, những người đọc sử hậu duệ của chúng tôi đọc những văn bản này sẽ nghĩ gì về thời đại chúng ta đang sống?”
  4. “Tại sao chúng ta không bắt đàng hoàng như chúng ta thấy trên truyền hình: tại gia, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, người dân và cả gia đình nữa, người ta tâm phục, khẩu phục và tuân thủ.”

Ngày xưa khi còn nô lệ thì các chủ nô cũng áp dụng hình thức tương tự. Thay vì đàn áp thì họ giả vờ mang lại niềm tin ảo cho những ai bị kiềm chế trong gồng xích. Gọi là “Người đại diện bù nhìn” với mục đích là đóng kịch. Từ thời Hy Lạp, La Mã cho đến Trung Cổ, chiêu này chưa bao giờ kém hiệu quả.

Những nô lệ kia vì quá bất mãn và khổ cực cho nên khi nghe ai đó nói sẽ bảo vệ mình hoặc phát biểu những lý tưởng thì sẽ tin tưởng và tôn vinh ngay. Từ tức giận họ trở nên bình tĩnh để rồi quay lại trật tự cũ.

Đất nước Việt Nam là một ví dụ trong thời hiện đại. Người dân phẫn nộ, con rối phát biểu, cơn tức được xoa dịu và dần dần biến mất. Để rồi khi suy nghĩ lại họ vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị đánh lừa. [24.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

duong-trung-quoc