PUTIN LÀM TỔNG THỐNG TRỌN ĐỜI

[PUTIN LÀM TỔNG THỐNG TRỌN ĐỜI] Với việc thay đổi hiến pháp Nga, Putin sẽ làm tổng thống đến năm 2036, gần như trọn đời. Vậy Liên Xô liệu đã sụp đổ hay nó chỉ được thay thế bằng vỏ bọc khác?

Nhìn sự kiện này mà suy nghĩ đến Việt Nam. Sau này nếu tổ chức cai trị hiện tại giải thể thì liệu đất nước có thành nền dân chủ cộng hòa đúng nghĩa hay là phiên bản giả cầy CNXH dưới hình ảnh mới.

Có phải vì chính điều này nên các chính quyền Phương Tây không mặn mà với chính sách lật đổ. Vì theo kinh nghiệm, khi thay thế cơ chế độc tài thì người khác tương tự sẽ cầm quyền. Thay đổi bộ máy thì dễ, còn chính sách thì khó.

Bản thân tôi thì muốn dân Việt Nam có hệ tư tưởng khác về cơ chế công quyền. Thay vì tìm kiếm người nào đó hùng mạnh để cầm quyền thì điều quan trọng là thiết lập ra cơ chế để phân chia quyền lực. Nếu không thì chẳng có gì thay đổi. [06.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

putin