NATHAN LAW RỜI HONG KONG NHƯNG KHÔNG ĐẦU HÀNG

[NATHAN LAW RỜI HONG KONG NHƯNG KHÔNG ĐẦU HÀNG] Đây là Nathan Law, một trong những thành viên hàng đầu của Demosisto, tổ chức vận động dân quyền ở Hong Kong. Sau khi chính quyền Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia, anh ta quyết định ra đi vì biết ở lại thế nào cũng trở thành mục tiêu của chính quyền độc tài.

Người ta nhìn vô thì sẽ nói anh ta hèn. Có thể, nhưng tôi cho rằng họ không có tầm nhìn. Muốn thành công thì phải có sự ủng hộ quốc tế. Cách duy nhất là phải đi các cường quốc vận động. Đó là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ Hong Kong.

Thà vậy, còn hơn ở lại mà vô vọng. Đừng tưởng đối mặt với địch là hay. Chúc anh ta thành công. [07.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

nathan-law