NAM KỲ LÀM BẮC KỲ ĂN BÁM – PHÂN BIỆT THÔNG QUA CHI TIÊU NGÂN SÁCH

[NAM KỲ LÀM BẮC KỲ ĂN BÁM – PHÂN BIỆT THÔNG QUA CHI TIÊU NGÂN SÁCH] Mặc dù luôn đề cao sự thống nhất đất nước và đoàn kết dân tộc nhưng chính sách điều hành của chính quyền hiện tại chỉ cho thấy điều ngược lại. Không có gì rõ hơn bằng chi tiêu ngân sách.

Hà Nội là thủ đô và trung tâm chính trị của cả nước nên làm 100 đồng thì giữ lại được 35, tăng từ 30. Trong khi đó, Sài Gòn vốn là trung tâm kinh tế với dân số cao hơn thì chỉ có thể giữ lại được 18. Nhiều địa phương khác ở cả hai miền thì được giữ lại đa phần hoặc không cần phải góp gì.

Cho nên bây giờ nếu đi ra miền Bắc thì sẽ thấy cơ sở hạ tầng tốt hơn rất nhiều. Cao tốc từ sân bay Nội Bài vào trung tâm Hà Nội quá hiện đại, còn đường từ Tân Sơn Nhất vào Quận 1 lúc nào cũng kẹt xe. Chính điều này đã tạo cảm giác phân biệt vùng miền trong lòng dân.

Chẳng ai thích cảm giác làm nhiều, đóng nhiều nhưng nhận lại quá ít cả. Bạn không thể nào hô hào đoàn kết trong khi thu chi không công bằng. Đã đến lúc thay đổi. Đừng biến nó thành chủ đề “Nam Kỳ làm Bắc Kỳ ăn bám.” [08.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

saigon-hanoi