KHI SÚC VẬT NÓI CHUYỆN

[KHI SÚC VẬT NÓI CHUYỆN] Sưu tầm những câu nói trong hay được nghe trong trại.

  1. “Việt Nam có thể nghèo nhưng không hèn.”
  2. “Đất nước chúng ta có bao giờ đẹp như thế này chưa?”
  3. “Thế nước đang mạnh, vận nước đang lên hừng hực.”
  4. “Nước nào mà không có tham nhũng. Đâu mà chả thế?”
  5. “Phản động ngu thế này thì tao yên tâm đi ngủ rồi.”
  6. “Bạn đã làm gì cho đất nước chưa?”
  7. “Đất nước đang yên ổn. Người dân hạnh phúc.”
  8. “Việt Nam là nơi đáng sống nhất thế giới.”
  9. “Tôi nói giọng Bắc nhưng không lừa bà con đâu.”
  10. “Phấn đấu để mỗi người dân có bác sĩ riêng.”

Chủ yếu gõ nội dung cho tấm ảnh chứ không biết nói gì thêm. [12.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

temp1