ĐỘC TÀI VÀ CHỐNG DỊCH COVID-19

[ĐỘC TÀI VÀ CHỐNG DỊCH COVID-19] Chế độ độc tài chưa bao giờ chống dịch tốt cả. Người ta ca ngợi Việt Nam nhưng quên rằng chính sự chuyên chế của Trung Quốc đã khiến tình hình trở nên mất kiểm soát và lan rộng. Nếu đánh giá qua số người chết thì Bắc Hàn vô địch vì họ không có ai nhiễm. Phương Tây có nhiều bất cập nhưng dân thất nghiệp không phải đói và người bệnh không phải sợ. Vaccines cũng sẽ từ nước dân chủ mà ra. [07.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

doc-tai