CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY – SƠN TÙNG MTP VÀ LÒNG DÂN

[CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY – SƠN TÙNG MTP VÀ LÒNG DÂN] Số lượng view của Sơn Tùng M-TP nó ảo giống như tình cảm của dân dành cho nhà nước vậy. Bộ máy cày view thổi phồng lên tận mây xanh trong khi thực tế thì chỉ bằng một phần nhỏ. Ai không thích thì im lặng vì nếu nói khác thì mấy fan cuồng sẽ nhảy vô chửi bới. “Có chắc yêu là đây?” [06.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

son-tung