TRƯƠNG QUỐC HUY ĐÃ TỪNG Ở TÙ 6 NĂM

[TRƯƠNG QUỐC HUY ĐÃ TỪNG Ở TÙ 6 NĂM] Trương quốc Huy của N10TV trước đây đã từng ở tù 6 năm vì tội “chống nhà nước.” Sau khi được thả, anh ta xin tỵ nạn và sang Mỹ thì mới an tâm chống cộng an toàn được. Bài học ở đây là muốn phản động lâu dài thì nên xuất ngoại. Còn ở trong nước thì bớt ảo tưởng to mồm. [05.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

n10tv