CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG ÚC BẢO VỆ THÀNH VIÊN – AUSTRALIA UNION

[CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG ÚC BẢO VỆ THÀNH VIÊN – AUSTRALIA UNION] Đây là một trong những cách công đoàn lao động ở Úc chiêu mộ và bảo vệ thành viên. Họ chạy quảng cáo với thông điệp như sau.

“Mức lương tối thiểu đã tăng lên $19.84 AUD/h. Bạn có muốn biết liệu người chủ có trả lương đúng luật không? Chúng tôi có thể giúp.”

Người lao động luôn được khuyến khích tham gia công đoàn để được tư vấn và bảo vệ quyền lợi tập thể. Nếu có vấn đề hay xung đột gì thì người đại diện sẽ tham gia can thiệp.

Công đoàn không chỉ là tổ chức luật mà còn là nhóm vận động chính trị cho tầng lớp công nhân. Người Việt Nam chừng nào mới được quyền lợi tương tự? [05.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

union