VIỆT NAM THUÊ GIA CÔNG – KU BÚA VS CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

[VIỆT NAM THUÊ GIA CÔNG – KU BÚA VS CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT] Việt Nam không phải là quốc gia chỉ có thể gia công cho thế giới. Mà còn là nơi thuê Trung Quốc gia công sản xuất và nói là của mình. Tự hào những V-Smart và B-Phone. [04.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Phong