TIK TOK, BẢO MẬT VÀ DÂN VIỆT NAM

[TIK TOK, BẢO MẬT VÀ DÂN VIỆT NAM] Nói về bảo mật với dân Việt Nam cũng như không. Đa số có thu nhập thấp nên bất cần. Họ dùng điện thoại chỉ để chát chít, coi video và nhìn gái. Ai mà rảnh quan tâm tới mấy cái cao siêu. Ku Búa cũng không phải là ngoại lệ, anh ta chửi chính quyền nhưng rất thích Tik Tok. [02.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tiktok