PHẢN ĐỘNG CLICHÉ

[PHẢN ĐỘNG CLICHÉ] Vì không suy nghĩ ra từ nào trong tiếng Việt cùng nghĩa với “Cliché” nên xin dùng phiên bản gốc. Đó là các từ ngữ hay câu nói được sử dụng nhiều đến mức nó mất đi ý nghĩa hoặc mức độ sâu sắc ban đầu của nó.

Nếu phe Đỏ có những câu như “3 que,” “Đồ mất nước” hay “Phản động ngốc thế này thì mình yên tâm đi ngủ rồi” là ví dụ điển hình của Cliché thì phe Phản Động cũng tương tự. Sau đây là những câu mình nghe cả ngàn lần rồi.

  1. “Đảng cộng sản sẽ giải thể.”
  2. “Kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ.”
  3. “Ngày tàn của chế độ sắp đến.”
  4. “Ông bụt sẽ tiêu diệt Trung Quốc.”
  5. “CNXH đang tan rã.”
  6. “Chính quyền sẽ vỡ nợ.”
  7. “Không có chế độ nào tồn tại mãi.”
  8. “Việt Nam sẽ có dân chủ.”
  9. “Chỉ cần một số người dân xuống đường.”
  10. “Đờ cái mờ thằng Ku Búa đi hai hàng.”

Mình là một người rất lịch sự và dễ thương, mọi người cứ nói thoải mái. Nhưng nên cân nhắc yếu tố Cliché. Nghe một lần còn thấy hay, nói hoài thành nhàm và nhảm. Cho nên đừng biến lời lẽ thành Cliché nhé. [01.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

red