MỸ DẪN ĐẦU VỀ COVID-19

[MỸ DẪN ĐẦU VỀ COVID-19] Thật vô cùng khó hiểu. Nhìn các con số thì có một kiểu người trong nước rất hả hê và sung sướng. Vì không muốn khiến nội dung dài dòng nhàm chán nên xin phân tích và tóm tắt vì sao.

  1. Chính quyền Trump phản ứng chậm – Ban đầu thì cho là nó như cúm mùa cho nên đóng biên và hành động chậm 2-3 tuần hồi tháng 2-3. Điều này khó trách vì không ai lường trước được, ngay cả Châu Âu cũng vậy.
  2. Cơ chế cộng hòa liên bang – Khác với cơ chế tập trung, Mỹ phân chia hệ thống thành tiểu bang và liên bang. Tổng thống cũng không thể nào tự giải quyết được. Hiện tại ba bang đi đầu là New York, California và Texas. Chính quyền tiểu bang nên làm nhiệm vụ.
  3. Quá tự do – Khác với chính quyền Việt Nam, Mỹ không thể dùng bàn tay thép để ép người dân mà phải ít nhiều thuyết phục. Tự do tốt trong thời kinh tế phát triển, nhưng trong đại dịch thì khó mà thực hiện chính sách khi có quá nhiều thành phần bất đồng.
  4. Biểu tình – Ban đầu thì phong trào biểu tình chống đóng cửa, sau này là phong trào Black Lives Matter. Khi có dịch mà đám đông tụ họp lại thì đương nhiên dịch sẽ bùng nổ thôi.
  5. Họ thật thà – Điều khó hiểu là vì sao bây giờ Trung Quốc đã tuyên bố gần như hết dịch mà Mỹ thì lại không. Nguyên nhân chính có lẽ là họ xét nghiệm và công bố số liệu thật thà. Kèm với tổng dân số hơn 328 triệu thì số lượng đứng đầu cũng tương đối.

Mỹ không hoàn hảo nhưng ít ra trung thực. Thà thật thà để rồi chữa trị, còn hơn gian dối rồi khiến dân phải khổ. Người dân không phải lo nếu nhiễm bệnh hay thất nghiệp vì nó sự hỗ trợ, không phải như nước tiểu nhược nào đó đang tự hào. Mong họ mau qua khỏi. [04.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

usa