HỌC PHÍ VÀ PHỤ THU

[HỌC PHÍ VÀ PHỤ THU] Tin vui. Học sinh tiểu học chính thức được miễn học phí bắt đầu từ ngày 1/7. Học sinh ngoài cơ sở công lập được hỗ trợ học phí. Quên nữa. Các khoản đóng góp, phụ thu, nợ công, thuế và lạm phát cũng tăng để bù đắp thâm hụt. [01.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hoc-phi