BANG VICTORIA TRẢ $1,500 CHO AI MẮC BỆNH COVID-19

[BANG VICTORIA TRẢ $1,500 CHO AI MẮC BỆNH COVID-19] Bang Victoria ở Australia đang có làn sóng covid-19 lần hai. Để khuyến khích những ai mắc bệnh ở nhà, chính phủ trả $1,500 AUD để đền bù cho thiệt hại thu nhập. Nhưng lạ thay, không có báo chí nào ca ngợi lãnh đạo vĩ đạo hay dùng để tâng bốc lòng yêu nước cả, chẳng như cái nước CNXH nào đó. [02.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vic