VIỆT NAM ĐỂ KIẾM TIỀN, MỸ ĐỂ ĐỊNH CƯ

[VIỆT NAM ĐỂ KIẾM TIỀN, MỸ ĐỂ ĐỊNH CƯ] Không có tầng lớp nào đại diện cho câu “Việt Nam để kiếm tiền, Mỹ để định cư” tốt hơn khối showbiz. Khi đất nước có vấn nạn thì họ im lặng, chủ tập trung làm nghệ thuật kiếm tiền. Nhưng khi có đủ tài chính hoặc quan hệ thì biến mất. Lam Trường, Đan Trường, Quang Dũng, Thanh Thảo, Ngọc Quyên, Lương Bích Hữu, Đức Tiến, Kim Hiền, Hoàng Anh. Hễ ai trong show biz Việt mà vắng bóng một thời gian thì xác định đang định cư nước ngoài. Vậy những lời lẽ tích cực về đất nước bấy lâu chỉ là sáo rỗng? Đừng GATO vì chính bạn cũng thèm muốn điều tương tự. [25.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thanh-thao