TỰ HÀO TÊN VIỆT – PHÚC BÙI

[TỰ HÀO TÊN VIỆT – PHÚC BÙI] Hãy tự hào về tên của mình, bạn không cần phải đổi vì ai cả. Nhưng thiết nghĩ nếu có những tên sau thì khi làm việc hay học tập trong môi trường quốc tế thì hãy có cái biệt danh Anh Ngữ để bạn bè đa sắc tộc đỡ khổ khi phát âm: Dung, Phát, Đạt Bích, Phúc Đạt, Đạt Phúc, Phát Phúc, Phúc Bùi. Lý do là nó dễ bị hiểu sai thành ý nghĩa khác. Tên Việt Nam nhiều chữ rất khó đọc. Nếu không thì chẳng sao. Yêu Việt Nam. [23.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

phuc-bui