PHẢN ĐỘNG HIỆN TẠI – SỐNG ẢO

[PHẢN ĐỘNG HIỆN TẠI – SỐNG ẢO] Tham gia đã lâu thì tôi xin kết luận là hầu hết đều chém gió online là chính. Số người làm bên ngoài rất ít, tầm chưa đến một trăm. Còn lại thì là đám đông chuyên chửi bới và soi mói người khác.

Xin liệt kê vài mẫu người điển hình.

  1. “Thằng Dưa Leo nói chuyện xàm xí.”
  2. “Trang Nhật Ký Yêu Nước thổ tả đăng tào lao.”
  3. “Thằng kia làm không ra hồn.”
  4. “Con kia nói chuyện như bò.”
  5. “Ngài Trump vĩ đại sẽ đánh sập ĐCS và giải cứu dân Việt.”
  6. “Đám cuồng Trump hoang tưởng.”
  7. “Thằng kia làm vì tiền chứ tốt lành gì.”
  8. “Nó làm dân chủ để xuất ngoại chứ gì khác nữa.”

Nếu đó là bạn thì cứ việc nói, không ai cấm. Nhưng đừng ảo tưởng rằng những gì mình làm là đấu tranh. Nghe rất mắc cười và cũng không ai nể. Nói mồm hay gõ phím online thì ai làm mà không được, còn bên ngoài thì được bao nhiêu người.

Chủ yếu là mấy bạn trẻ chém gió chứ làm gì có cái gọi là lực lượng phản động nào đâu. Cho nên chính quyền này sẽ tồn tại rất lâu vì chẳng có yếu tố nào khiến nó sụp đổ cả. Tôi là người rất thực tế, thấy sao nói vậy, hy vọng không làm mấy bạn đang cực sung kia mất tinh thần sống ảo. [22.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

farm