NGUYỄN TẤT THÀNH HỒ CHÍ MINH – XUẤT NGOẠI

[NGUYỄN TẤT THÀNH HỒ CHÍ MINH – XUẤT NGOẠI] Muốn thay đổi đất nước thì cần tiền và quyền. Khi trắng tay thì nên xuất ngoại. Ra đi rồi trở về khi phù hợp. Cũng như chàng điển trai Nguyễn Tất Thành năm nào. Từ phụ bếp rồi thành chủ tịch Hồ Chí Minh. [24.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hcm