KU BÚA PHẢN TUYÊN TRUYỀN

[KU BÚA PHẢN TUYÊN TRUYỀN] Trông đơn giản nhưng hiệu quả. Ku Búa xin bày cách.

  1. Vô mấy trang đỏ.
  2. Thấy mấy bài nào nhiều like comment nhất, nó thể hiện nhu cầu thị trường.
  3. Dùng nội dung đó để phản tuyên truyền.
  4. Mượn hơi của phe Đỏ để câu view. Một công đôi việc.

Có nhiều tấm họ làm mắc cười nhưng quá kém về chất lượng. Nhưng cũng học hỏi được nhiều thứ. [27.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

dog