HANA’S LEXIS LÀM CLIP REACT TRUMP

[HANA’S LEXIS LÀM CLIP REACT TRUMP] Hana’s Lexis làm clip react phỏng vấn của Donald Trump và tạo ra xung đột. Bên ủng hộ Trump thì chửi bới với những thuật ngữ rất khó nghe. Ngược lại, phe anti thì cổ vũ. Cả hai đều có lý riêng của mình vì đây thuộc phạm trù cá nhân. Đừng bắt người khác phải làm theo ý bạn. Nếu muốn thì bạn có thể tự làm clip react Joe Biden hay Hillary Clinton, cũng đâu ai cấm.

Thiên tả và hữu sẽ luôn tồn tại song song và cạnh tranh nhau giống như Real Madrid và Barcelona vậy. Chứ không ai nắm toàn quyền hay biến mất. Cả hai sẽ phối hợp chính sách để đưa ra giải pháp cho vấn đề công. Đó gần như là quy luật chính trị ở bất cứ nơi đâu.

Cô ta có ý riêng của mình, bạn cũng vậy. Mỗi người đều có tài năng riêng, đừng vì bất đồng quan điểm rồi đả kích và vu khống. Nó rất trẻ con. Trưởng thành lên đi nào các bạn trẻ. Tôi thì vẫn theo dõi vì tài năng của cô ta, đơn giản thôi.

Nhưng thử hình dung Hana’s Lexis làm clip react tiếng Anh của bất cứ lãnh đạo Việt Nam nào, lúc đó mới vui. [25.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hana