ĐẤU TRANH ONLINE – ĐỊNH NGHĨA

[ĐẤU TRANH ONLINE – ĐỊNH NGHĨA] Đấu tranh mà online thì là nghĩa gì?

  1. Cách nhiều người bất mãn chọn để thể hiện chính kiến.
  2. Lên Facebook nói những điều ở ngoài không dám.
  3. Hăng say chửi bới chính quyền bằng bàn phím.
  4. Đăng ảnh chế nhạo mua giải trí quên thời gian.
  5. Chửi những ai hoạt động bên ngoài là “dân chủ cuội.”
  6. Chửi những ai xuất ngoại là hèn.
  7. Chửi những ai không có cái nhìn tiêu cực là “nằm vùng.”
  8. Thân xác ở Việt Nam nhưng hồn thì ở Mỹ.
  9. Ngộ nhận giữa online và thực tế bên ngoài.
  10. Sự ảo giác tạm thời rồi tan biến khi tắt điện thoại/laptop.

Đó là nhận xét cá nhân tôi, nếu đụng chạm thì xin lỗi. [26.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Copy-of-temp