CỨU NƯỚC – CON TÀU ĐANG CHÌM

[CỨU NƯỚC – CON TÀU ĐANG CHÌM] Khi đang ở trên chiếc tàu đang chìm, tốt nhất là nhảy ra để tự cứu mình. Chỉ có kẻ khờ mới ở lại. Thà sống độc lập còn hơn chết tập thể. Đất nước cũng vậy. Còn không thì bạn có thể làm như chàng Jack Dawson trong Titanic, hy sinh bản thân để cứu cô gái Rose DeWitt Bukater mình yêu. Chắc Búa cũng vậy! [27.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

cuu-nuoc