XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – NGÀNH MANG LẠI NHIỀU TIỀN NHẤT

[XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – NGÀNH MANG LẠI NHIỀU TIỀN NHẤT] Trong tầm chục năm trở lại đây thì chính sách nhà nước đẩy mạnh trào lưu Xuất Khẩu Lao Động (XKLĐ). Nó không chỉ là một giải pháp xoá đói giảm nghèo tạm thời nữa mà là một ngành công nghiệp doanh thu tỷ đô.

Để hiểu lý do thì chúng ta chỉ cần nhìn vào tỉnh nghèo nhất nước, Nghệ An.

  1. Dân số Nghệ An là 3.5 triệu.
  2. Thu nhập bình quân ở Nghệ An là 38 triệu VND/năm ($1,600).
  3. Có hơn 61,000 người trong tỉnh đang XKLĐ ở ngoài nước.
  4. Thu ngân sách của tỉnh năm 2019 vừa rồi ước tính là 16,000 tỷ VND (tầm $700 triệu).
  5. Số tiền từ XKLĐ mang lại là $200 triệu và tổng kiều hối gửi về tỉnh là $500 triệu. Nghĩa là chiếm 70% thu ngân sách.

Không có ngành nào dễ kiếm tiền và nhiều bằng việc đẩy thanh niên đi bán thân xác ở ngoài nước. Tâm lý người dân ở quê bây giờ là nuôi con cái lớn lên rồi cho nó xuất ngoại mang dollar về trả hiếu cho gia đình. Hiện tượng này ước tính sẽ tăng lên bội lần trong những năm tiếp theo. [11.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

nghe-an