VINFAST GIẢI PHÓNG AUSTRALIA

[VINFAST GIẢI PHÓNG AUSTRALIA] Vinfast chỉ là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ. Nhưng trong mắt nhiều người yêu nước cuồng điên thì nó là biểu tượng của tinh thần dân tộc. Họ coi việc phát triển Vinfast là cách để phục thù mối hận chiến tranh lịch sử. Xin đừng bao giờ hát quốc ca ở văn phòng Melbourne, rất lố. Cạn lời. [12.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vinfast-melb