TIÊU CHUẨN KÉP KIỂU VIỆT NAM

[TIÊU CHUẨN KÉP KIỂU VIỆT NAM] Tham gia trong mạng xã hội thì bạn sẽ thấy vấn nạn này diễn ra khắp nơi. Nó phổ biến đến mức người ta coi đó là bình thường. Khi áp dụng tiêu chuẩn kép, chúng ta tự đánh mất uy tín bản thân.

Vậy nó là gì. Tiêu chuẩn kép là cách nhìn nhận khác nhau về cùng một sự việc. Sau đây là vài ví dụ.

  1. Khi bạn lên án cảnh sát Mỹ đánh người da đen nhưng im  lặng khi công an Việt Nam giết chết dân lành.
  2. Khi cán bộ làm sai thì chỉ bị khiển trách, còn nếu dân làm  sai thì sẽ bị trừng phạt hoặc tù tội.
  3. Khi bạn tổ chức report Ku Búa và gọi đó là quyền, còn nếu người khác report bạn thì gọi là “vi phạm tự do ngôn luận.”
  4. Khi Việt Kiều mang tiền về thì gọi là “Khúc ruột ngàn dặm,” còn nếu lên án chính quyền thì là “Phản động lưu vong.”
  5. Khi bạn thoải mái comment chửi bới ở diễn đàn người ta, còn nếu người ta vô page của bạn thì bị block.

Cả hai bên Đỏ và Vàng khi quá cuồng cũng đều mắc sai lầm, cho nên các cuộc tranh luận chẳng dẫn đến đâu. [20.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Copy-of-temp